• <dl id="x3stt"></dl>
  <li id="x3stt"><ol id="x3stt"><object id="x3stt"></object></ol></li>
  <button id="x3stt"></button>
   <th id="x3stt"><source id="x3stt"></source></th>

  1. Open/Close
   Polski

   Zostań Top Employer

   Zostań Top Employer down arrow

   Przyspieszamy rozwój strategii HR aby wzbogaca? ?wiat pracy

   Top Employers Institute jest ?wiatowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy.

   Nasza historia

   Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

   Chcesz przyci?gn?? i zatrzyma? najlepszych pracowników dzi?ki swoim warunkom pracy. Jeste?my zaanga?owani w rozpoznawanie Top Employers na ca?ym ?wiecie.  Razem zwi?kszamy wp?yw Twoich pracowników na rozwój Twojej organizacji. 

   Zostań Top Employer
   Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

   Proces certyfikacji

   1. Proces certyfikacji

    Uczestnictwo

    Aby przej?? proces certyfikacji, Twoja organizacja dokona szczegó?owej oceny praktyk HR, wype?niaj?c Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR.

   2. Weryfikacja

    Weryfikacja

    Twoje odpowiedzi zostan? sprawdzone i ocenione, a wyniki porównane z wynikami pozosta?ych organizacji.

   3. Certyfikacja

    Certyfikacja

    Je?li proces przebiegnie pomy?lnie, zostaniesz uznany za certyfikowanego Top Employer, wyró?niaj?cego si? na swoim rynku jako pracodawca z wyboru!

   4. Informacja zwrotna

    Informacja zwrotna

    Po uzyskaniu certyfikatu Twoja organizacja otrzyma informacj? zwrotn? na temat uzyskanych wyników.

   Jak zdoby? certyfikacj?

   Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

   Jeste?my obecni w ró?nych kraje/regiony oraz certyfikujemy firmy w wielu bran?ach - nasze organizacje, które przesz?y proces certyfikacji tworz? ?rodowisko firm zaan

   Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

   Global Top Employers

   Nowo?ci ze ?wiata Top Employers

   Zapoznaj si? ze spostrze?eniami oraz praktykami Top Employers z ca?ego ?wiata przegl?daj?c blogi, raporty, podcasty oraz najlepsze praktyki HR na naszym portalu.

   Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

   Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

   Do??cz do nadchodz?cych konferencji, webinarów i innych globalnych wydarzeń. ?wi?tuj i ucz si? z nami i innymi.

   Nasze wydarzenia
   草莓社区地址一地址二